Eye

Biorezonancia

Nízkofrekvenčný biorezonančný diagnosticko-terapeutický prístroj DIACOM umožňuje zistiť prítomnosť patogénnych mikroorganizmov (parazitov, baktérií, vírusov, plesní) a prítomnosť nimi vyprodukovaných toxínov. Vo veľkej väčšine prípadov sa ukazuje, že najväčšiu záťaž v našom organizme spôsobujú tieto mikroorganizmy. Parazitom sa u nás zatiaľ venuje málo pozornosti, hoci ich má každý človek. Môžu sa pohybovať od maličkých amébií, ktoré je možné zistiť len mikroskopom, až po pásomnice, dlhé niekoľko desiatok centimetrov. Ak budeme vytvárať našim stravovaním a životným štýlom pre nich vhodné prostredie, začnú sa premnožovať a napádať steny ľudských buniek, aby mohli rásť a kŕmiť sa, uvoľňujú pri tom jedovaté toxíny, ktoré poškodzujú tkanivá a spôsobujú chronickú záťaž pre organizmus.

Rôzne vlnové alebo oscilačné procesy, ku ktorým dochádza počas vitálnej aktivity organizmu, ako napr. elektrická aktivita mozgu (elektroencefalogram), alebo srdca (elektrokardiogram) sa v diagnostike používajú už oddávna. Taktiež korelácia medzi dysfunkciou vnútorných orgánov a patológiou jednotlivých buniek, ktoré ju tvoria, je nepochybná. Preto rôzne choroby menia priebeh metabolických procesov v bunkách . Každá bunka má svoje vlastné oscilácie vlastné iba jej. Akýkoľvek patologický proces má svoje typické oscilácie, ktoré sú diametrálne odlišné od zdravej bunky.

Hlavovými bioinduktormi sa vysielajú a snímajú informácie z nízkofrekvenčných magnetických polí mozgového centra. Prístroj vyšle elektromagnetický signál na „podráždenie“ snímaného orgánu a prahové čidlo (infrapezodetektor) sníma biologickú spätnú väzbu - reakciu mozgových vĺn snímanej osoby ako odpoveď na podráždenie. Signály sú zosilnené a prevedené do počítača na obrazovku v podobe grafu. Prístroj v priebehu vyšetrenia nevysiela do tela žiadne škodlivé žiarenie. Základom testovania zaťaženia je porovnanie virtuálneho modelu rôznych nozologických foriem ochorení. Tento prístroj umožňuje analyzovať problém z niekoľkých hľadísk: pomocou grafov, vizuálnej diagnostiky, entropickej analýzy, nelineárnej analýzy. Analyzuje sa nielen orgán ako celok, ale aj jednotlivé ložiská v každom orgáne a typ súvislostí medzi nimi. Takto sa hodnovernosť výsledku zabezpečuje minimálne z piatich hľadísk. Celkovo sa dá povedať, že čím je bližšie informácia zosnímaná z klienta k virtuálnemu modelu ochorenia, tým je presnejšie stanovené zaťaženie jeho organizmu. Prístrojom je umožnené stanoviť počiatočné štádia vývoja patologických procesov, keď sa ochorenie iba začína a jeho klinické príznaky sa ešte neprejavujú. Pretože každý patologický proces začína v orgáne najprv na energetickej úrovni a až potom na fyzickej. Týmto nám dáva možnosť zabrániť vzniku ochorenia či poškodenia nášho organizmu.

Metóda nelineárnej analýzy (NLS) umožňuje neinvazívnym spôsobom, teda bez zásahu do organizmu človeka, určiť stav bioenergetiky každého orgánu, sústavy,ústrojenstva a buniek až po skenovanie DNA. Výsledky sú viditeľné vo forme vizuálnych obrázkov a vo forme grafov. Dovoľujú detailne rozobrať tkanivové poškodenia orgánov, čo umožňuje zistiť nielen druh poruchy ale aj určiť pravdepodobnú diagnózu a to aj v rannom štádiu keď ešte nie sú klinické príznaky

Analýza zdravotného stavu

Biorezonančná analýza organizmu je rýchla, absolútne bezpečná a bezbolestná metóda, ktorá slúži na testovanie a elimináciu chorôb už aj v počiatočnom, medicínsky nezistiteľnom štádiu ochorenia. Účinná je ale i v prípadoch naplno rozvinutých ochorení, kedy je autoregulačný systém organizmu závažne porušený

 • Skenovanie jednotlivých orgánov tela a ich rezov
 • Analýza energetického stavu orgánov
 • Zistenie prítomnosti a lokalizácia patogénnych mikroorganizmov ako sú parazity, vírusy, plesne, baktérie a ich toxíny
 • Presná lokalizácia miesta výskytu ložiska
 • Analýza štádia vývoja patologických procesov
 • Energetické zharmonizovanie zaťažených orgánov pomocou META a DC terapie
 • Ničenie patogénov selektívnym zappingom, odporúčanie detoxikácie
 • Zoznam patogénov, ktoré najviac zaťažujú organizmus

Fotogaléria

Výhody biorezonančnej analýzy:

 • je rýchla,/ cca 1,5 hodiny /na vyšetrenia takéhoto rozsahu by ste inak potrebovali minimálne 2 mesiace
 • je bezbolestná a navyše nepoužíva invazívne metódy
 • vyšetrenie odhalí aj skryté zdravotné problémy
 • analýza je včasná, spoľahlivá a bezpečná
 • je vhodná pre deti od útleho veku až po seniorov
 • odhalenie skrytých príčin chorôb a videnie v súvislostiach a komplexnosti celého organizmu
 • má preventívny charakter a ukáže smer ďalších vyšetrení a odporúčaní
 • na základe výsledkov poukáže na problémy vo vašom zdravotnom stave a to i v ranných štádiách
 • poukazuje na prognózu ochorenia - možnosti vzniku budúceho ochorenia
 • odpadajú viaceré zdĺhavé a koniec koncov aj finančne náročné vyšetrenia, ktoré klienta môžu traumatizovať fyzicky i psychicky

Terapia

Biorezonancia svojím elektromagnetickým pôsobením pozitívne ovplyvňuje biochemické a biofyzikálne deje v bunkách a optimalizuje priechodnosť bunkových membrán. Výsledkom tohto procesu je zvýšené zásobovanie buniek kyslíkom a ostatnými dôležitými látkami, čím sa zlepšuje proces látkovej výmeny a aktivujú sa regeneračné a reparačné mechanizmy Je dokázané, že počas rôznych chorobných stavov sa mení povrchové napätie (potenciály) na bunkových membránach. Počas pôsobenia dochádza v tkanivách k zvýšeniu prísunu kyslíka a živín a k lepšiemu odvádzaniu splodín látkovej výmeny, čo je východiskovou podmienkou všetkých ozdravovacích procesov. Nadnesene možno povedať, že aplikácia elektromagnetického poľa vhodných parametrov stimuluje bunky k tomu, aby opäť kmitali na svojich harmonických frekvenciách a tým aktivuje v organizme regeneračné a samoliečiace procesy.

Zrozumiteľným príkladom je pôsobenie u degeneratívnych ochoreniach kĺbov, ako je artróza alebo reumatoidná artritída. Kĺbová chrupavka získava živiny a kyslík len z kĺbového moku. Nie je priamo prekrvená, a preto sú jej metabolické i regeneračné schopnosti nízke aj za plného zdravia. Ak je však chrupavka poškodená degeneratívnymi procesmi, klesajú tieto schopnosti na minimum. Práve v tomto prípade sa uplatní pozitívne pôsobenie, ktoré nielen zmierňuje následky tohto ochorenia (bolesti kĺbov a zlá pohyblivosť), ale hlavne priamo odstraňuje jeho príčinu - čo je znížená schopnosť regenerácie. To vedie k naštartovaniu regeneračných a hojivých procesov v bunkách chrupavky a k mohutnému zvýšeniu látkovej výmeny. Dlhodobé pravidelné používanie potom pomáha obnoviť poškodené kĺbové tkanivá.

Vďaka tomuto pôsobeniu na ľudský organizmus je biorezonančná terapia účinným nástrojom v liečbe širokého spektra chorôb a bolestivých stavov.

Zmiernenie bolestí - analgetický účinok. Vďaka používaniu biorezonančných metód dochádza veľmi často k rýchlemu ústupu bolestí, predovšetkým pri poruchách pohybového aparátu (bolesti chrbta, kĺbov, ischias atď.) Veda si zatiaľ nie je presne istá, akými mechanizmami je bolesť potláčaná. S určitosťou však možno tvrdiť, že pulzné magnetické pole ovplyvňuje nervové receptory a dráhy, ktoré vedú bolestivý podnet, a tiež spracovanie tohto podnetu v mieche. Svoju úlohu zohráva aj svalová relaxácia, zvýšené vyplavovanie endorfínov („hormónov dobrej nálady“) a lepšie prekrvenie exponovaného tkaniva. Degeneratívne procesy prebiehajú v kĺboch niekedy aj desiatky rokov a iba zbavenie sa bolesti nie je známkou ich vyliečenia. K tomu je potrebné dlhodobo pravidelne používať pulznú magnetoterapiu.

Rozšírenie ciev a zlepšenie prekrvenia. Ako veľmi dôležité je pre naše zdravie dobré zásobenie krvou dokazuje nasledujúci príklad: šesťdesiatročný človek má oproti dvadsaťročnému prekrvené dôležité orgány (mozog, pečeň, obličky...) zhruba o 40% menej. To samozrejme vedie k nižšiemu prísunu kyslíka a živín k tkanivám a tým i ku zhoršeniu ich funkcií. Jednoducho povedané - k starnutiu. Rozšírenie ciev a zlepšenie prekrvenia má pozitívny vplyv napríklad u ľudí s chorobami kardiovaskulárneho systému. Rozšírenie ciev zníži vysoký krvný tlak a zlepší zásobovanie srdcového svalu kyslíkom, čo pôsobí preventívne proti vzniku infarktu myokardu. Tento efekt ocenia aj diabetici, ktorých trápia komplikácie ich ochorenia, ako sú nehojace sa bercové vredy, zlé prekrvenie končatín („diabetická noha“) či poruchy cievneho zásobenia očnej sietnice. Stopercentne teda platí tvrdenie „kde nie je krv, tam nie je život“.

Protizápalové účinky. Mnohé ochorenia zhoršuje alebo priamo spôsobuje zápalová reakcia organizmu. Zápal je reakcia imunitného systému, ktorá má za úlohu ochrániť telo pred inváziou cudzorodých mikroorganizmov a tiež odstrániť poškodené časti tkaniva. Niekedy sa však stane, že sa táto primárne obranná reakcia obráti proti vlastnému telu a vznikajú autoprotilátky, ktoré poškodzujú jeho najrôznejšie časti. Príkladom je reumatoidná artritída, pri ktorej bunky imunitného systému napadajú kĺby a niektoré ďalšie orgány. Frekvenčné pôsobenie dokáže tieto nežiadúce zápalové reakcie tlmiť a poškodené tkanivá regenerovať. Urýchľuje odbúravanie látok, ktoré podporujú miestne zápalové procesy, ale zároveň zvyšuje aktivitu určitého typu bielych krviniek (neutrofilov), ktoré pohlcujú cudzorodé baktérie a odstraňujú poškodené bunky vlastného tela. Tým liečia chronické zápaly a urýchľuje rekonvalescenciu po infekčných ochoreniach.

Astma. Dokáže potlačit chronický zápal dolných ciest dýchacích, ktorý provokuje hladkú svalovinu priedušiek k stiahnutiu (kontrakcii) čo vyvoláva astmatický záchvat.

Odstránenie zvýšeného svalového napätia (myorelaxácie). Na zmiernenie napätia kostného svalstva se podieľa ako analgetická zložka účinku pulzního magnetického poľa, tak i zvýšené prekrvenie exponovanej oblasti. Vďaka tomu dochádza k rýchlejšiemu odbúravaniu a odplavení kyslých produktov metabolizmu, ktoré vznikajú v svaloch počas námahy. Tým sa zmierni dráždenie nervových receptorov a uvoľnia sa bolestivé kontraktúry. Efekt myorelaxáce sa uplatní najmä pri bolestiach chrbta, stuhnutej šiji a krčných svalov ( čo často spôsobuje obrovské bolesti hlavy a po dlhšej dobe niekedy i poruchy videnia, hučanie v ušiach a predkolapsové stavy ) a ďalších problémoch.

Odstránenie opuchov (protiedémové pôsobenie). Zlepšením prekrvenia a mikrocirkulácie v exponovanom tkanive a zvýšením jeho metabolizmu dochádza k rýchlejšiemu vstrebávaniu opuchov. Priamym pôsobením na vyvolávajúcu príčinu (poranené svalové, väzivové či iné tkanivo alebo dalšie príčiny) sa stratí dôvod ich vzniku. Uplatní sa tiež protizápalový a analgetický účinok pulzných magnetických polí. Povzbudzuje správnu funkciu lymfatického systému, takže má priaznivý efekt aj pri ochoreniach, ktoré tento systém poškodzujú.

Terapia pre športovcov. Vrcholovým športovcom sa rýchle strácajú výrony v členku, hoja sa im ich zranenia a v krátkom čase sa môžu vracať k tréningu.

Články

Revolučný spôsob liečenia a prevencie chorôb

Pani dr. Hulda Clark, americká biofyzička a fyziologička, vynašla nový revolučný spôsob liečenia a prevencie chorôb. Po viac ako 20-ročnom nezávislom výskume na viac ako 20.000 pacientov zistila, že práve paraziti sú príčinou väčšiny menších a aj najvážnejších chorôb.

Každý živý organizmus vysiela do svojho okolia isté frekvencie podobne ako je tomu napríklad u rádiovej stanice, Slnka alebo hviezd. Kanadská lekárka Hulde Clarková zistila, že toto frekvenčné vysielanie živých organizmov sa pohybuje v oblasti rádiových vln. Jednotlivé patogeny vysielajú určitý rozsah frekvencií, ktorý nazývame vlnovým pásmom.

Prístroj DIACOM tieto patogenmi vysielané frekvencie na základe akustickej rezonancie neinváznou technológiou (to znamená bez zásahu do nášho organizmu) zachytáva a následne ich prítomnosť v jednotlivých orgánoch či v iných častiach tela vyhodnocuje.

Ak sú navyše naše orgány zaťažené ťažkými kovmi a inými toxickými látkami z ovzdušia, vody, potravín, hygienických prostriedkov a mnoho ďalších výrobkov moderného života, tak potom takéto prostredie doslova priťahuje prítomnosť húb, vírusov, baktérií, parazitov a ďalších patogenov. Preto je veľmi dôležité pri antiparazitnej kôre súčasne detoxikovať telo i od týchto nánosov. Je treba upozorniť na skutočnosť, že i mikroskopickí paraziti sú nebezpeční a môžme ich získať z požitia rafinovaných potravín ako sú biela múka a výrobky z nej, mliečne produkty. Vylučované sekréty všetkých parazitov sú jedovaté a spôsobujú príznaky chorôb ako je astma, bolesť brucha, krv v stolici, bolesť svalov, zvracanie krvi, zlý spánok, problémy s prieduškami, zle fungujúce orgány (slezina, pečeň, srdce, žlčníka) a lymfatický systém atď

Pri liečbe každého ochorenia je najdôležitejšie zistenie a odstránenie faktoru, ktorý toto ochorenie vyvolal. Na prvom mieste medzi pôvodcami ochorení sú infekční nosiči, medzi ktorých patria vírusy, cudzopasníci, baktérie, prvoky, plesne, hlísty.

Zlikvidovať živých parazitov sa dá i pomocou bylinných preparátov. Ľudia by sa mali pravidelne dva razy za rok odparazitovať. Najlepšie z hľadiska prenosu nákazy je, ak tak urobia všetci členovia rodiny zaraz (včítania domácich zvieratiek). Prevencia je vždy lacnejšia, ako liečenie choroby a navyše bylinné prípravky pomáhajú nie len urobiť očistu organizmu od parazitov a ich toxínov, ale i zlepšiť imunitní systém.

Existuje celý rad rastlín, ktoré majú antiparazitárny účinok.. Bylinné prípravky nemajú pri dlhodobom užívaní na rozdiel od chemických prípravkou vedľajšie účinky a navyše zlepšujú celkový zdravotný stav organizmu. Prípravky sa podávajú v tobolkách, čo predlžuje dobu pôsobenia biologicky aktívnych látok v nich obsiahnutých. Ich vstrebávanie prebieha v hrubom čreve na rozdiel od nálevov a odvarov, ktoré sa vstrebávajú v žalúdku a tenkom čreve.

Bohužiaľ larvy parazitov sa dajú zlikvidovať až po vyliahnutí, čo môže trvať i štyri týždne. Preto je treba prípravky užívať minimálne dva mesiace. Avšak niektoré larvy parazitov nemajú potrebu sa liahnuť a prežívajú tak v larválnej podobe i niekoľko rokov. Vtedy je treba ich likvidovať frekvenčne.

Pri použití frekvenčnej terapie sa odporúča okrem vitamínu C v prírodnej forme (citróny, granátové jablká apod.) piť väčšie množstvo tekutín (1,5-2 l pitnej vody). Odporúča sa tiež konzumácia potravín, ktoré podporujú prospešnú črevnú mikroflóru (biele jogurty zmiešané s ľanovým za studena lisovaným olejom, inulin) a acidobázickú rovnováhu organizmu (zeleninové šťavy apod.).

Alternativna medicina

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Pellentesque in pellentesque nulla, sed suscipit nisl. Ut sollicitudin urna a massa dignissim, non consequat nulla feugiat. Vivamus at ullamcorper augue, quis malesuada dui. Mauris molestie rutrum commodo. Duis pellentesque tincidunt velit eget rutrum. Sed sit amet neque pulvinar, interdum velit a, egestas nunc. Curabitur at mauris accumsan, eleifend justo sed, molestie velit. Sed ac nisi et nisl rhoncus ultrices. In hac habitasse platea dictumst. Nunc euismod, augue sit amet imperdiet convallis, neque orci vehicula sem, aliquet euismod purus sapien ut tellus. Donec sollicitudin interdum magna, a volutpat odio suscipit id. Duis mattis tortor volutpat, viverra eros ac, tempus tellus. Integer quis tortor et eros tincidunt ullamcorper et non nunc. Sed aliquam pretium aliquet. Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Integer aliquam, neque sed viverra volutpat, ipsum lacus accumsan diam, eget sodales elit est vel nunc. Praesent sit amet elementum turpis. Etiam sit amet enim vitae lacus venenatis vestibulum. Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Morbi elit sapien, varius id enim sed, vehicula elementum ligula. Aliquam auctor libero hendrerit cursus consequat. Suspendisse non placerat erat. Ut id facilisis turpis, in faucibus ligula. Phasellus fermentum erat ac lacus rhoncus accumsan. Ut non ante accumsan, molestie nulla vel, blandit est. Maecenas vitae lorem vel lacus fringilla gravida et a diam. Aliquam sed sem tortor. Class aptent taciti sociosqu ad litora torquent per conubia nostra, per inceptos himenaeos. Aenean at nibh at ligula convallis pharetra eget et purus. Praesent cursus sapien eget neque adipiscing laoreet. Maecenas fringilla ligula a nibh placerat, id ultricies neque euismod. Donec arcu eros, ullamcorper eget placerat ut, sodales non nisl. Nam non est dapibus sem ornare aliquet. Integer tincidunt urna libero, ut porttitor massa accumsan ut. Maecenas sem leo, gravida ac dictum at, tristique ut elit. Donec ornare neque velit, facilisis consequat elit fringilla nec. Donec vitae hendrerit tellus. Aliquam enim ligula, sollicitudin at venenatis a, lobortis nec ligula. Aliquam venenatis nulla dolor, at egestas leo pretium eget. Nulla a turpis nunc. Etiam scelerisque lorem enim, sed tristique odio mattis vel. Integer mattis tincidunt dui at ornare. Nullam velit arcu, aliquet vel odio eu, placerat auctor neque. Ut cursus nec dui in condimentum.

Doplnky Starlife

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Pellentesque in pellentesque nulla, sed suscipit nisl. Ut sollicitudin urna a massa dignissim, non consequat nulla feugiat. Vivamus at ullamcorper augue, quis malesuada dui. Mauris molestie rutrum commodo. Duis pellentesque tincidunt velit eget rutrum. Sed sit amet neque pulvinar, interdum velit a, egestas nunc. Curabitur at mauris accumsan, eleifend justo sed, molestie velit. Sed ac nisi et nisl rhoncus ultrices. In hac habitasse platea dictumst. Nunc euismod, augue sit amet imperdiet convallis, neque orci vehicula sem, aliquet euismod purus sapien ut tellus. Donec sollicitudin interdum magna, a volutpat odio suscipit id. Duis mattis tortor volutpat, viverra eros ac, tempus tellus. Integer quis tortor et eros tincidunt ullamcorper et non nunc. Sed aliquam pretium aliquet. Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Integer aliquam, neque sed viverra volutpat, ipsum lacus accumsan diam, eget sodales elit est vel nunc.

Kontakt

Sledujte nás na facebooku:

www.facebook.com/biobalance.biorezonancia

Kontaktná osoba:

Martina Bážová - terapeut / diagnostik

biobalance@biobalance.sk

+421 907 700 340

Sídlo firmy:

Bio Balance s.r.o.

Ul. 1. Mája 2045 / 21

06601 HUMENNÉ